Avís Legal


Restaurant La Visteta
Ctra. Barx - Simat S / N
46758 BARX
València
Tlf: 96 281 75 01

Sobre la Propietat legal i el Copyright

El propietari d'aquest web i el seu contingut és Restaurant La Vesteta SL queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Restaurant La Visteta exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

Restaurant La Visteta es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerar el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Restaurant La Visteta declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements a la web.

Condicions d'Utilització de la web

Restaurant La Visteta ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.

Restaurant La Visteta es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.lavisteta.com podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Especialment, Restaurant La Visteta es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Restaurant La Visteta que, al seu criteri, disminueixin o anul · lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Restaurant La Vesteta, són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.

Restaurant La Vesteta, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la LO 15/1999, els autoritzats queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació dels seus dades als fitxers automatitzats existents.

Aquests fitxers han quedat registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Restaurant La Vesteta, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l'usuari decideixi donar-se d'alta, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts.

Restaurant La Vesteta ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Aureba Serveis. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Restaurant La Vesteta.

Restaurant La Vesteta pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel web, encara que no fa ús de les mateixes en aquesta web, associant-se si és el cas únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. Gràcies a les cookies, resultaria possible que Restaurant La Vesteta reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal lació de cookies al seu disc dur.